1RR.CZ 1. realitní revue

Smlouva o hypotečním úvěru – nerozumíte textu? A jaký je poplatek za předčasné splacení hypotéky?

Přinášíme vysvětlení některých pojmů použitých ve smlouvách o hypotečním úvěru i přehled sazeb za předčasné splacení hypotéky.

Anuita - termín má původ v latinském annuus, což  v překladu znamená roční, dříve se také označovalo jako ročina. Jde o pravidelnou (většinou měsíční) splátku nejen hypotéčního úvěru a její výše bývá konstantní – tedy u hypoték konstantní do nejbližší fixace, po které se může změnit úroková sazba i výše splátky. Anuita se skládá z tzv. úmoru a úroku – tedy ze splácení zapůjčené částky a z úroku z této částky.

Lhůta čerpání úvěru - jde o moment, do kdy banka převede kupní cenu na účet prodávajícího (případně jeho financující banky, pokud se prodává nemovitost zatížená hypotékou).

Doba čerpání bývá časově omezena. U koupě nemovitosti volíme většinou čerpání jednorázové, v případě financování rekonstrukce a výstavby může probíhat výplata prostředků postupně - v delším časovém horizontu. Například v závislost na tom, jak postupují stavební práce.

Odkládací podmínky čerpání úvěru - před zahájením čerpání úvěru musí klient banky většinou splnit určité podmínky, např. doložení výše příjmu atd. Tyto podmínky jsou stanoveny smlouvou o úvěru a za splněné je možné považovat až v momentu, kdy jejich splnění potvrdí samotná banka.

Doklad o úhradě části kupní ceny - bance je nutné předložit potvrzení, že klient uhradil stanovenou část kupní ceny nemovitosti (toto patří mezi odkládací podmínky čerpání úvěru), tedy pokud klient nevyužívá tzv. stoprocentní hypotéku na financování celé kupní ceny nemovitosti.

Zajištění zástavním právem k nemovitosti - jde o základní podmínku hypotečního úvěru, zastavovaná nemovitost je buď objektem samotného úvěru, je možné ale zastavit i jinou nemovitost ve vlastnictví kupujícího, než tu, která je na danou hypotéku pořizována.

Předčasné splacení hypotéčního úvěru - každý, kdo se rozhodne předčasně splatit hypotéku, se vystavuje riziku v podobě smluvní pokuty. Její výše se u jednotlivých finančních ústavů liší, výše pokuty se může měnit i v průběhu doby, také je možné žádat o její částečné odpuštění. A například u Komerční banky záleží spíše na podmínkách smlouvy. V Evropské unii od února 2014 začala platit směrnice, která členským státům umožňuje sankce za předčasné splacení hypotéky zakázat, v ČR by měl podmínky změnit připravovaný, tzv. úvěrový zákon. Přehled poplatků za předčasné splacení hypotečního úvěru u jednotlivých finančních ústavů je zde:

Poplatek za předčasné splacení hypotečního úvěru
Banka Výše poplatku
Česká spořitelna         10 % mimořádné splátky
Equa bank 10 % splátky
Expobank 5 % p.a. z předčasně splacené částky do konce období fixace
GE Money bank 5 % p.a do konce úrokového období z předčasně splacené jistiny
Hypoteční banka, CSOB 5 % z výše mimořádné splátky za každý započatý rok
Komerční banka Záleží na podmínkách stanovených konkrétní smlouvou
mBank 5 % z objemu mimořádné splátky překračující 20 % nesplacené jistiny
Raiffeisen Bank 10 % z předčasně splacené jistiny úvěru
Unicredit Bank Pětiprocentní poplatek se počítá z částky předčasné/mimořádné splátky za každý započatý rok od data úhrady  předčasné/mimořádné splátky do posledního dne platnosti fixní úrokové sazby
Wüstenrot 5 % z výše mimořádné splátky za každý započatý rok do konce platnosti úrokové sazby