1RR.CZ 1. realitní revue

Hlavní město má dodatky ke smlouvám se správcovskými firmami

29.4.2020

Praha uzavřela po zjištěních analýzy společnosti NEXIA AP dodatky ke smlouvám se správcovskými firmami, které se starají o majetek hlavního města. Rada hl. m. Prahy schválila na pondělním zasedání uzavření prvních osmi dodatků, které upravují technické či organizační náležitosti smluv. Cílem jejich úprav je efektivnější nakládání s majetkem města a upřesnění některých formulací. 

V polovině roku 2019 provedla společnost NEXIA AP pro hlavní město analýzu správy majetku zajišťovaného prostřednictvím externích subjektů. Cílem analýzy bylo zmapování majetku v rukou externích správců, stávajících procesů správy svěřeného majetku a aktuálně platné smluvní dokumentace. Na základě analýzy hlavní město uzavřelo do této chvíle osm dodatků ke smlouvám.

„Daný materiál reflektuje audit provedený na majetkovém odboru od společnosti NEXIA AP, kdy dáváme do pořádku stávající správcovské smlouvy, které mnohdy datují svůj vznik do devadesátých let, jsou v některých ohledech již nejednoznačné a obsahují nedostatky. Cílem je efektivnější správa městského majetku, jeho lepší pasportizace i následná kontrola provedených a účtovaných prací,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Dodatky obsahují například implementaci změn dle aktuální právní úpravy, netýkají se však otázky změny ceny či změny rozsahu poskytovaného plnění. Současně s těmito dodatky přistoupí hlavní město ke zvýšení kontroly vykazovaných činností ze strany správců a budou zastropovány hodinové dotace na jednotlivé činnosti správců.

Dále hlavní město zahájí přípravy změny systému správy svého majetku, aby do 31. prosince 2021 mohli být na základě transparentního výběrového řízení vybráni noví správci majetku hlavního města. Dodatky tedy také slouží k překlenutí nejzásadnějších identifikovaných nedostatků mandátních smluv pro období do řádného výběru nových správců majetku města a k hladkému předání spravovaného majetku novým správcům. Mimo jiné smlouvy nyní obsahují úpravy zejména v pravidlech součinnosti pro případ přechodu na nového správce (tzv. Exit plán).

zpět