1RR.CZ 1. realitní revue

Požární zabezpečení domů a budov – trendy v oboru a mýty o hořlavosti dřevostaveb

18.5.2016

Na naše otázky tentokrát odpovídal Petr Kejklíček, technicko-obchodní zástupce ve společnosti Promat.

Máte trochu netypické zakončení mailu: "S pozdravem ‘Promat  - oheň Vám nedá mat!!"... Vaše společnost dodává různé materiály pro požární zabezpečení budov. Je celkem jasné, že nové budovy - ať už residenčni, komerční či průmyslové se dnes projektují, aby splnily současné přisné normy v oblasti požárního zabezpečení. I bytové domy se dnes staví většinou s podzemními garážemi a tam by následky požáru mohly být fatální... Pokud se ale někdo rozhodne pro takzvanou secondhandovou nemovitost určenou pro residenční či komerční účel - měl by při výběru zohlednit hledisko požárního zabezpečení budovy? Při eventuální rekonstrukci by se dodatečná instalace protipožárních elementů mohla prodražit. Můžete poradit, jaké typy budov či domů raději vůbec nepořizovat? A co je naopak v pořádku?

Filozofií naší firmy je zajištění komplexního řešení pasivní požární ochrany pro různé typy objektů. Pro zadané požadavky vycházející z požárně bezpečnostního řešení stavby, využíváme certifikované systémové konstrukce Promat, které jsou úředně odzkoušené a certifikované. Naše působnost je v celém odvětví stavebnictví, od všech typů průmyslových, tunelových staveb až po administrativní a bytové domy. Každý z těchto objektů má totiž své specifické požadavky, na které nabízíme naše unikátní řešení......   To k vysvětlení sloganu "Promat - oheň Vám nedá mat!!"

Při výběru koupě nemovitosti je určitě velice důležité v jakém stavu a kvalitě je její vlastní požární zabezpečení. Ať je tím myšlena aktivní část (např. Elektrická požární signalizace (EPS), různé typy hasícího zařízení, kouřová čidla, apod.), tak i pasivní složka požárního zabezpečení (např. požární těsnění instalací, dveře s požární odolností, zajištění bezpečnosti rozvodů elektroinstalací, apod.).

Budovy, které byly stavěny v minulosti, mají různý stav požárního zabezpečení, než jak jsou objekty stavěné dnes. Z těchto důvodů při koupi např. staršího panelového bytu, je nutné do budoucna také počítat se zvýšenými náklady na zajištění správného požární ochrany.

Je tedy asi samozřejmostí, že v případě koupě objektu, či bytové jednotky, je nutné brát v úvahu stav požárního zabezpečení. Právě tento parametr má zásadní vliv na zajištění komfortního a především bezpečného užívání naší nově nabyté nemovitosti.

 

Dalo by se říci, že v dnešní době zažívají renesanci novostavby ze dřeva - zdaleka přitom nejde jen o rodinné domy - i střešní konstrukce různých nejen sportovních hal jsou stále častěji ze dřeva atd. Odpůrci dřevostaveb mají jako nejčastější argument právě zvýšené požární riziko. Dnešní technologické možnosti, existence protipožárních nátěrů atd. jsou vcelku známé. Je ale možné dřevostavby zabezpečit takovým způsobem (pomineme-li různá reklamní klišé), aby byla proti požáru odolná na stejné úrovni, jako například cihlový dům? Jak je možné toho docílit?

 Ano, souhlasím s vámi, že dřevostavby v posledních letech zažívají velký růst. Nejde ale říci, že stavby ze dřeva jsou na požadavky požární odolnosti špatné.... Sice dřevo jako materiál je hořlavý, ale sám o sobě vykazuje docela dobré hodnoty požární odolnosti, které pak účinkem požáru postupně ztrácí vlivem vlastního odhořívání. Je zřejmé, že při návrhu dřevěné konstrukce velice záleží na profilu, druhu a kvalitě dřeva.

Uvedu takový zjednodušený příklad. Pokud bych stejnému požárnímu zatížení vystavil nechráněný ocelový vazník navržený z tenkostěnných profilů a vazník navržený z dřevěných profilů, tak s velkou pravděpodobností ke ztrátě únosnosti dojde  dříve u ocelové konstrukce.

Tedy podle mého názoru lze pro běžné stavby, ale s dodržením veškerých omezujících požárních předpisů a norem, bezpečně navrhovat systémy dřevostaveb. Možný způsob zvýšení požární odolností dřevěných konstrukcí je jak vámi zmiňované nátěr (nátěrový systém PROMADUR), tak i možný obklad deskami PROMATECT. O vhodnosti technického řešení je vždy dobré se poradit s naším technickým oddělením.

 

I když společnosti jako je ta vaše nabízejí celé spektrum možností protipožárního zabezpečení budov, v novinách se dočítáme o různých požárech prakticky každý den. Je jasné, že dobře protipožárně zabezpečit dům je ekonomicky náročné a často i mimo finanční možnosti majitelů některých realit. Co je podle vás takové protipožární minimum nutné pro to, aby se počty požárů dramaticky snížily a co by bylo nutné, aby požáry prakticky vymizely?

Zkusím tedy obecně definovat "požární minimum" ...

Především se jedná o kontrolu provozuschopnosti všech již zabudovaných požárně bezpečnostních zařízení, která jsou umístěna v objektu. Právě tato zařízení nemusejí být již  funkční a nebo  jsou poškozená provozem. Příkladem jsou kontroly požárních přepážek v instalačních šachtách, revizních dvířek s požární odolností, zajištění funkčnosti požárních dveří, ale jde i kontrolu funkčnosti vybavení hydrantových skříní, přenosných hasících zařízení, apod....  Navíc tyto kontroly podle vyhl. 246/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů jsou pro majitele objektu povinné.

Dále je nutné dodržovat obecné zásady požární prevence. Mezi ty hlavní požadavky patří např. udržovat průchozí únikové cesty, pravidelně provádět revize spotřebičů včetně spalinových cest,  neskladovat hořlavé látky v místech, která k tomu nejsou určená,  ale  také zajistit příjezdový prostor a plochu pro případný aktivní zásah složek Hasičského záchranného sboru. Minimálně těmito opatřeními budeme moci snížit požární riziko a o to bude náš život o něco bezpečnější.

 

zpět