1RR.CZ 1. realitní revue

Propertywire.com: Méně mladých lidí si může ve Velké Británii dovolit vlastní bydlení

Do roku 2031 vznikne ve Velké Británie každý rok 220000 nových bytů (započteny i byty v RD), mladí lidé ve věku 25 – 34 let si ale toto bydlení nebudou moci dovolit. Jak uvádí server Propertywire.com, který cituje analýzu instituce Town and Country Planning Association, počet mladých, kteří si mohou dovolit pořízení svého bydlení, ubývá. To vyplývá mimo jiné ze srovnání s rokem 2011. Potřeba nového bydlení je při současném tempu výstavby uspokojována jen z 54 procent. Tento nedostatek přitom vede k růstu cen bydlení (nájemního i vlastního).

Navzdory finanční náročnosti nového bydlení jsou snahy mladých lidí se osamostatnit velmi silné. Velká část mladých ale snahy získat vlastní bydlení definitivně vzdala a zůstávají bydlet u svých rodičů, či preferují různé další formy sdíleného bydlení. Pro zlepšení současné situace by bylo (podle citované studie) nutné, aby v následujících pěti letech vznikalo zhruba o padesát procent nových bytů více, než je očekáváno – tedy přibližně 310000 jednotek ročně.

Pro srovnání – Velká Británie má 64,1 mil. obvatel, což je zhruba 6,5 x více, než v ČR a podle výsledků sčítání z roku 2011 bylo za jedno desetiletí od roku 2001 v Česku postaveno nebo zrekonstruováno přes 219 tis. obydlených domů s více než 364 tis. obydlenými byty. Zhruba devět z deseti nově postavených domů a šest z deseti bytů se nacházelo v rodinných domech. I Češi se potýkají s problémem vysokých cen bydlení – poměrně častým řešením bytové otázky pak bývá výstavba RD svépomocí – ročně si Češi sami postaví zhruba 12000 rodinných domů.