1RR.CZ 1. realitní revue

Daň z nabytí nemovitých věcí – změnu schválila Poslanecká sněmovna

(Nejnovější aktualizace k problematice daně z nabytíí je zde.)

Poslanecká sněmovna po několika odkladech schválila změnu plátce daně z nabytí nemovitého majetku – i když sazba zůstává na 4 % z hodnoty nemovitosti, nově daň bude platit kupující (pokud se prodávající s kupujícím nemovitosti nedohodnou jinak). Ze zákonné úpravy rovněž zmizí institut ručitele – v minulosti totiž bylo zákonnou úpravou stanoveno, že jedna strana obchodu sice má daň zaplatit, druhý účastník transakce nicméně byl v roli ručitele a v případě nezaplacení daně protistranou mohly být peníze vymáhány i na něm. Aby zákonné opatření vešlo v platnost, musí být nejprve schváleno Senátem, nezbytný je také podpis prezidenta.

Mezi nabytím platnosti a účinností novely budou navíc muset uplynout minimálně 3 měsíce – realitní trh tedy bude mít dostatečný čas se na nové podmínky adaptovat.

Podle analytiků může změna legislativy snížit cenu prodávaných nemovitostí, a tedy i výnos státu z výběru daně z nabytí. Příjmy přitom nejsou zanedbatelné – informovali jsme zde  - jen loni šlo pro státní pokladnu o částku 11,19 miliard korun. Jak uvádí Ministerstvo financí, zákon i nadále umožní poplatníkům odečítat si od základu daně z příjmu úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření, pokud z úvěru zaplatí nejen nemovitost, ale nově i daň z nabytí.

Novinkou bude osvobození od povinnosti podávat daňové přiznání a platit daň z nabytí pro kraje, obce i svazky obcí.